Finanční management

Finanční Management je chápán jako efektivní a funkční správa finančních transakcí tak, aby bylo dosaženo cílů společnosti. Tato funkce je úzce spjata s řízením společnosti. Její důležitost se projevuje nejen v oblasti administrativních procesů, ale napříč všemi procesy společnosti.

Zejména vám nabízíme tyto služby:

 • finanční řízení společnosti
 • finanční a nákladový controlling, prodejní/sales analýzy
 • reporting
 • implementace a vyhodnocení efektivnosti interních kontrolních mechanismů
 • analýza a řízení rizika
 • příprava na audity (SOX, interní, statutární)
 • definice akčních plánů, nápravných opatření a jejich zavádění
 • podpora při zavádění nových ERP systémů (SAP)
 • konsolidace skupinových celků
 • outsourcing/insourcing administrativních funkcí, restrukturalizace SSC

Možnosti rozsahu spolupráce

 1. Kompletní finančního řízení

  Vhodné zejména pro menší až středně velké podniky, které se chtějí soustředit pouze na hlavní část svého podnikání a hledají flexibilní řešení naplňující jejich potřebu finančního řízení a reportingu. Většinou je tato spolupráce dlouhodobá.

  Často se jedná také o spolupráci na bázi interim managementu ve firmách, kde je tato pozice dočasně neobsazena.

 2. Projektové služby z oblasti finančního řízení společnosti

  Tam, kde vznikla potřeba zavedení nového procesu nebo zlepšení některé z oblastí finančního managementu. Může to být například příprava na audit, zavádění kontrolních mechanismů, přesuny transakčního účetnictví do nebo z SSC, value stream mapping, implementace interního reportingu, nákladový controlling, zavádění nového ERP jako je např. SAP, apod.

  Většinou se jedná o střednědobou spolupráci.

 3. Jednorázové služby z oblasti finančního řízení společnosti

  Pokud firma potřebuje krátkodobě navýšit svůj výkon a nedisponuje dostatkem vlastních kapacit k časnému zpracování požadavků. Jedná se např. o krátkodobé projekty nad rámec standardní práce, vypracování business plánu, jednorázové sestavení rozpočtu, speciální analýzy a další účelové reporty.

Uvedené služby nezahrnují kompletní výčet, proto doporučujeme osobní setkání, na kterém detailněji společně probereme vaše konkrétní potřeby a domluvíme se tak lépe na vzájemně prospěšné spolupráci.

Kontaktní údaje

Ing. Marie Šimonová
jednatelka společnosti

IČO: 07758251
DIČ: CZ07758251

Riegrova 1279/14
Liberec 460 01

Tel.: + 420 725 522 212
info@yourconsulting.cz

Kontaktní formulář

ODESLAT FORMULÁŘ