Finanční management

Finanční Management je chápán jako efektivní a funkční správa finančních transakcí tak, aby bylo dosaženo cílů společnosti. Tato funkce je úzce spjata s řízením společnosti. Její důležitost se projevuje nejen v oblasti administrativních procesů, ale napříč všemi procesy společnosti.

Zejména vám nabízíme tyto služby:

 • finanční řízení společnosti
 • finanční a nákladový controlling, prodejní/sales analýzy
 • reporting
 • implementace a vyhodnocení efektivnosti interních kontrolních mechanismů
 • analýza a řízení rizika
 • příprava na audity (SOX, interní, statutární)
 • definice akčních plánů, nápravných opatření a jejich zavádění
 • podpora při zavádění nových ERP systémů (SAP)
 • konsolidace skupinových celků
 • outsourcing/insourcing administrativních funkcí, restrukturalizace SSC

Možnosti rozsahu spolupráce

 1. Kompletní služby finančního vedení

  Vhodné zejména pro menší až středně velké podniky, které se chtějí soustředit pouze na hlavní část svého podnikání a hledají flexibilní řešení naplňující jejich potřebu finančního řízení a reportingu. Většinou je tato spolupráce dlouhodobá.

  Často se jedná také o spolupráci na bázi interim managementu ve firmách, kde je tato pozice dočasně neobsazena.

 2. Projektové služby z oblasti finančního řízení společnosti

  Tam, kde vznikla potřeba zavedení nového procesu nebo zlepšení některé z oblastí finančního managementu. Může to být například příprava na audit, zavádění kontrolních mechanismů, přesuny transakčního účetnictví do nebo z SSC, value stream mapping, implementace interního reportingu, nákladový controlling, zavádění nového ERP jako je např. SAP, apod.

  Většinou se jedná o střednědobou spolupráci.

 3. Jednorázové služby z oblasti finančního řízení společnosti

  Pokud firma potřebuje krátkodobě navýšit svůj výkon a nedisponuje dostatkem vlastních kapacit k časnému zpracování požadavků. Jedná se např. o krátkodobé projekty nad rámec standardní práce, vypracování business plánu, jednorázové sestavení rozpočtu, speciální analýzy a další účelové reporty.

Uvedené služby nezahrnují kompletní výčet, proto doporučujeme osobní setkání, na kterém detailněji společně probereme vaše konkrétní potřeby a domluvíme se tak lépe na vzájemně prospěšné spolupráci.

Kontaktní údaje

Ing. Marie Šimonová
jednatelka společnosti

IČO: 07758251
DIČ: CZ07758251

Riegrova 1279/14
Liberec 460 01

Tel.: + 420 725 522 212
info@yourconsulting.cz

Kontaktní formulář

ODESLAT FORMULÁŘ