General/procesní management

Generální manažer obvykle zodpovídá za všechny funkce společnosti, od marketingu, prodeje, výroby nebo IT, až na úroveň každodenních činností a procesů. Výkonný (exekutivní, generální) management má také obecnou odpovědnost za řízení výnosů a příjmů, nákladů a výdajů společnosti. Velmi často je general management spojen s efektivním plánováním, delegováním, koordinací, řízením lidských a technologických zdrojů organizace a rozhodováním, které vede k získání požadované ziskovosti a výsledkům organizace. Je úzce provázán s procesním managementem.

Možnosti rozsahu spolupráce

Tyto služby probíhají často formou konzultací a poradenství manažerům, kteří potřebují například zakotvit a upevnit své vize, nebo probíhají formou týmových schůzek, většinou za použití odborných Lean nástrojů jako TPI Kaizen, VSM, Go- do, apod.

Nejčastěji se naše poradenství týká těchto oblastí:

  • strategické plánování a vize společnosti
  • outsourcing nebo insourcing administrativních a podpůrných funkcí
  • zefektivnění interních procesů
  • přípravná fáze Due dilligence
  • nastavení a zefektivnění post-akvizičních procesů
  • TPIs Kaizeny v oblasti všech podpůrných funkcí společnosti
  • revize, analýza a implementace hlavních a podpůrných klíčových procesů
  • procesní flow charty a popisy procesů
  • příprava směrnic a pracovních postupů
  • standardizace a zlepšení jakýchkoliv firemních procesů


Uvedené služby nezahrnují kompletní výčet, proto doporučujeme osobní setkání, na kterém detailněji společně probereme vaše konkrétní potřeby a domluvíme se tak lépe na vzájemně prospěšné spolupráci.

Kontaktní údaje

Ing. Marie Šimonová
jednatelka společnosti

IČO: 07758251
DIČ: CZ07758251

Riegrova 1279/14
Liberec 460 01

Tel.: + 420 725 522 212
info@yourconsulting.cz

Kontaktní formulář

ODESLAT FORMULÁŘ