Personální management

Personální management je vnímán jako funkce zajišťující společnosti nejen maximalizaci výkonu zaměstnanců v souladu se strategickými cíli společnosti, ale především služby pro zaměstnance, vedoucí k propojené spokojenosti ve vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel. YourConsulting klade důraz na individuální přístup, zajišťující důvěru a podněcující loajalitu ke společnosti.

Námi nabízené personální služby zahrnují zejména:

  • podporu při výběrových řízeních na obsazení klíčových pozic
  • realizaci assessment center
  • nastavení, rozvoj a udržitelnost personálních procesů
  • plánování lidských zdrojů
  • mzdovou politiku společnosti – parametry odměňování a schéma benefitů
  • podporu osobního rozvoje a vzdělávání (mentoring, shadowing)
  • zkvalitnění firemní kultury a komunikace
  • realizaci personálních změn (outplacement, insourcing, outsourcing, nábor)


Možnosti rozsahu spolupráce

Většinou jsou tyto služby nedílnou součástí Finančního managementu. Výstupem je zmapování potřeb společnosti a konkrétního zaměstnance ve vztahu k pracovní pozici. Vzniká návrh nejvhodnějších parametrů tak, aby mohli zaměstnanci dosáhnout vnitřní motivace a vytvářela se tzv. Harmonická společnost, spontánně vedená k naplnění jednotných cílů a očekávání.

Speciální služby z oblasti personálního managementu

Tyto služby nabízíme tam, kde vznikla potřeba zavedení nebo zlepšení některé z oblastí HR managementu. Může to být například zhodnocení efektivity bonusového systému, návrh nové mzdové politiky společnosti, implementace nových HR IT řešení, pomoc při složitějších výběrových řízeních klíčových zaměstnanců, apod.

Většinou se jedná o střednědobou spolupráci, v rozsahu 2-6 měsíců.

Uvedené služby nezahrnují kompletní výčet, proto doporučujeme osobní setkání, na kterém detailněji společně probereme vaše konkrétní potřeby a domluvíme se tak lépe na vzájemně prospěšné spolupráci.

Kontaktní údaje

Ing. Marie Šimonová
jednatelka společnosti

IČO: 07758251
DIČ: CZ07758251

Riegrova 1279/14
Liberec 460 01

Tel.: + 420 725 522 212
info@yourconsulting.cz

Kontaktní formulář

ODESLAT FORMULÁŘ