Ing. Marie Šimonová

https://www.linkedin.com/in/marie-simonova/

Zkušenosti z TOP managementu

Po vystudování oboru Podniková Ekonomika a Management na Technické Univerzitě v Liberci jsem pracovala   5 let ve velké automotive korporaci. Začínala jsem na pozici interního auditora, na které jsem se postupně seznámila s mnoha procesy z různých oblastí (finance, logistika, kvalita, výroba, odbyt). Mou zodpovědností bylo testování funkčnosti těchto procesů a jejich kontrolních mechanismů a zavádění nových procesů v souladu se Sarban Oxley Act. Postupně jsem začala zastupovat funkci finančního manažera, kde jsem plnila klíčovou roli v outsourcingu finančního oddělení do Indie a Rumunska. Když jsem z firmy odcházela, působila jsem na pozici Evropského interního auditora. Stále více jsem vnímala svou potřebu spolupodílet se na exekutivním řízení společnosti.

Přesunula jsem se do menší americké korporace na pozici Finančního manažera pro český podnik. Během osmi let jsem přispěla k rozvoji společnosti, která několikanásobně zvýšila svůj obrat i počet zaměstnanců. Pomohla jsem vytvořit novou administrativní strukturu finančního oddělení, spojenou se zavedením nového ERP SAP 6.0 Global. Pod mým přímým vedením vzniklo oddělení nepřímého nákupu, k tomu jsem vedla IT infrastrukturu a také mzdové oddělení. Později jsem byla zodpovědná za vybudování střediska sdílených služeb pro účtování dodavatelských faktur pro české, německé a holandské společnosti ve skupině. Pomohla jsem úspěšně realizovat vybudování oddělení customer service. Při své práci Finančního manažera jsem také dočasně působila na pozici HR manažera. Týmově jsme zvládli úspěšnou implementaci nového mzdového systému. Postupně jsem ke své práci přibrala divizní pozici FP&A (Financial Planning & Analyses). Nakonec jsem se stala jednatelkou české společnosti a také Finanční ředitelkou divize, která působí na čtyřech kontinentech.

A pak jsem založila YourConsulting. To mi otevřelo příležitost své zkušenosti a principy předávat dál a podpořit tak další lidi, týmy a tím také společnosti v dosahování jejich cílů.

Proč? Protože za vším hledej člověka… je to tak trochu jiný management.

Osobní styl

O své odborné znalosti a zkušenosti se dělím s okolím s nadšením. Těší mě kvalitní výsledky a pocit z dobře odvedené práce. Mám ráda, když mi práce přináší smysl a radost a ještě raději mám, když má práce dává zároveň smysl těm, kdo mě o ni požádali.

Velmi mi záleží na dobrých vztazích mezi lidmi. V pracovním prostředí tráví každý z nás většinu svého života a proto je pro mě práce směřující k harmonizaci vztahů a budování pozitivní firemní kultury zásadní.

Věřím, že každý člověk přináší své hodnoty nejlépe tam, kde je vnitřně naladěn a zná smysl svého počínání. Ráda přináším nové pohledy a objevuji možnosti v nás. Nabízím neobvyklé otázky i úhly pohledu.

Mým dlouholetým koníčkem, který se mi postupně prolíná do praxe je tématika lidské duše a sociálních vztahů. Jsem absolventkou několika psychoterapeutických sebezkušenostních kurzů a výcviků a ve studiu stále pokračuji, protože pořád je mnoho toho, co chci objevovat.

Kontaktní údaje

Ing. Marie Šimonová
jednatelka společnosti

IČO: 07758251
DIČ: CZ07758251

Riegrova 1279/14
Liberec 460 01

Tel.: + 420 725 522 212
info@yourconsulting.cz

Kontaktní formulář

ODESLAT FORMULÁŘ