Ing. Zdeněk Blažek

https://www.linkedin.com/in/zdenek-blazek-39795197 

Zkušenosti z TOP managementu

20 let působím ve vrcholovém managementu, přibližně polovinu této doby jsem byl odpovědný za finance a druhou polovinu za celou organizaci.

Působil jsem ve velké zahraniční společnosti na financích, od pozice závodového kontrolora po finančního manažera, odpovědného za čtyři závody ve východní Evropě. Při práci na finančních pozicích jsem se vždy snažil získat co nejvíce informací o výrobě a dalších činnostech společnosti, které mají vliv na výsledky firmy. Pracoval jsem na různých projektech jako např. implementace informačního systému, nastavení finančních procesů ve výrobním závodě a také na projektech zaměřených na zlepšení operativní a finanční výkonnosti.

Postupem času jsem se chtěl více podílet na chodu celé organizace. Společnost mi umožnila postup na pozici plant manažera, kde jsem působil několik let. Řadu let jsem působil také v zahraničí na různých manažerských pozicích v rámci Operations. Získal jsem zkušenosti spojené se všemi fázemi životního cyklu firmy, od založení, přes financování a přípravy výrobních prostor (greenfield i brownfield projekty), až po ukončení výroby a přesun do jiné lokality. Zajímavou zkušenost, zejména na investičních pobídkách, přinášela i každodenní práce v multi-kulturním prostředí, spolupráce s městskou samosprávou a státními orgány.

Po mém návratu do ČR a do financí jsem další dva roky působil jako finanční manažer. Během této krátké doby jsme úspěšně prošli restrukturalizací a implementovali nový informační systém.

Rád předávám zkušenosti a přispívám tak k úspěchu společností a jednotlivců. Nejen ve své profesi oceňuji svobodu volby. 

Osobní styl

V roli manažera jsem svým kolegům zkušeným průvodcem. Consulting, management nebo controlling…ukazuji směr a dávám prostor najít si svou vlastní cestu. Seberozvoj je pro mě důležitý, a proto na sobě pracuji a podporuji v tomtéž i druhé.  
  
Vážím si každého člena týmu a s tím také související kvalitně odvedené práce s přesvědčením, že na výsledcích společnosti se podílejí všichni. Díky kvalitnímu prostředí společnosti, kde etika, morálka a respekt jsou jeho součástí, dělám svou práci s nakažlivou radostí. 
  
Sdílení a efektivní komunikace jsou klíčovými hodnotami mého přístupu, a proto jsem nejen ten, který poskytuje zpětnou vazbu, ale zejména si ji žádá.

Chci pracovat s lidmi, se kterými sdílím společné hodnoty, a proto jsem se přidal k YourConsulting.

Kontaktní údaje

Ing. Marie Šimonová
jednatelka společnosti

IČO: 07758251
DIČ: CZ07758251

Riegrova 1279/14
Liberec 460 01

Tel.: + 420 725 522 212
info@yourconsulting.cz

Kontaktní formulář

ODESLAT FORMULÁŘ